Thứ Bảy, ngày 03 tháng 9 năm 2011

Bạn đang xem » Death Duel of Kung Fu (1978) .

Death Duel of Kung Fu (1978)

Director: William Chang Writer: Kuang Ni Stars: Lung Chan, Yao Lin Chen and Fat Chung Cast Wang Tao Han Wang Liu Liang Han Ying .
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits