Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011

Bạn đang xem » The Skin Game (1931) .

The Skin Game (1931)

Cast Edmund Gwenn Mr. Hornblower Jill Esmond Jill Hillcrest C.V. France Mr. Hillcrest Phyllis Konstam Chloe Hornblower John Longden Charles Hornblower Helen Haye Mrs. Hillcrest Frank Lawton Rolf Hornblower Edward Chapman Dawker Herbert Ross Mr. Jackman Dora Gregory Mrs. Jackman Ivor Barnard R.E. Jeffrey 1st Stranger George Bancroft 2nd Stranger Ronald Frankau Auctioneer Directors Alfred Hitchcock Producers John Maxwell Writers John Galsworthy Alfred Hitchcock .
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits