Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

Bạn đang xem » Vẽ đồ thị đa chức năng - Math.Tools 2.1 .

Vẽ đồ thị đa chức năng - Math.Tools 2.1

Những tính năng có sẵn: Tính toán trên biểu thức toán học với độ ưu tiên. Hỗ trợ các hàm toán học thông thường như lũy thừa, lượng giác, làm tròn, trị tuyết đối, … và các hàm cao cấp khác. Các hàm max, min, if, tính tổng … Giải hệ phương trình tuyến tính. Giải phương trình bất kì. Vẽ đồ thị hàm y=f(x), pt tham số {x=f(t), y=g(t)} Tính biểu thức đạo hàm, tính phân xác định, giới hạn hàm số. Đổi hệ cơ số. chuyển về phân số. Hổ trợ biến, hàm tự định nghĩa hỗ trợ script. để tự lập trình các bài toán nhỏ.Với thư viện số nguyên lớn bạn có thể:
    Cộng trừ nhân chia các số nguyên cực lớn
    Kiểm tra tính nguyên tố của số nguyên lớn với thuật toán xác suất
    Tính giai thừa các số hàng nghìn chính xác từng đơn vị
    Tìm ước chung nhỏ nhất, bội chung lớn nhất
    Tính các lũy thừa lớn
    Phân tích ra thừa số nguyên tố với thuật toán R-H-O
Tải về tại đây:
Link MF [Pass: nguyenhoa]:  Math.Tools 2.1
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits