Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

Bạn đang xem » Wraiths of Roanoke .

Wraiths of Roanoke

Genre Horror Mystery Sci–Fi Distributed by Allumination Filmworks American World Pictures Directed by Matt Codd Produced by Dana Dubovsky Rafael Jordan Mark L. Lester Steven G. Kaplan Written by Rafael Jordan Starring Adrian Paul Frida Show Rhett Giles Michael Teh George Calil Music by John Dickson Cinematography Anton Bakarski Editing by Robin Russell Production company American World Pictures Rainstorm Entertainment Budget $2,000,000 (estimated) Country United States Bulgaria Language English Original channel Syfy Release date May 20, 2008[2] Original airing October 13, 2007 Running time 95 min.
Tải về tại đây:
Link MF:  Wraiths of Roanoke 
Pass: sc.info
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits