Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Bạn đang xem » Abelssoft FileWing -Khôi phục tập tin bị xóa .

Abelssoft FileWing -Khôi phục tập tin bị xóa

Nếu bạn xóa một tâp tin trong Windows, tập tin này trên thực tế là không thực sự bị xóa.

Thay vì xóa sạch hoàn toàn, Windows chỉ tạm thời “quên” vị trí của nó trong ổ đĩa cứng của bạn. nó hoàn toàn có khả năng khôi phục lại được nếu vị trí của nó trong ổ đĩa cứng của bạn chưa bị ghi đè lên.

Tải về và cài đặt bình thường, Với Abelssoft FileWing Free: FileWing có thể giúp bạn khôi phục lại những tập tin do vô tình bị xóa và cũng có thể xóa các tập tin bằng cách ghi đè lên chúng nhiều lần và chúng không thể khôi phục lại được. Phần mềm này yêu cầu chạy trên nền Netframework 2.0.
Tải về tại đây:
Link MF [Pass: nguyenhoa]: Abelssoft FileWing
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits