Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

Bạn đang xem » Đào vàng .

Đào vàng

1.Introduce:Control skills to fully exploit gold in the time allowed.Use the arrow keys to move left and right by dragging gold up and down arrows. 
2.Hướng dẫn: Điều khiển khéo léo để khai thác hết vàng trong thời gian cho phép. Dùng phím mũi tên trái phải để di chuyển và kéo vàng bằng mũi tên lên xuống. 
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits