Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

Bạn đang xem » Đêm ác mộng 2 .

Đêm ác mộng 2

1.Introduce:Poor boy underwent a night without sleeping the other facing the forest because of the murky Toan Tran, orangutans, trees eat people ...Click on the arrows to explore the surrounding area, retrieving the box, use drag - drop to throw on the map where you feel appropriate. 
2.Hướng dẫn: Chú bé tội nghiệp lại trải qua một đêm không ngon giấc khác vì đối diện với khu rừng âm u toàn trăn, đười ươi, cây ăn thịt người...Bấm chuột vào hình mũi tên để khám phá các khu vực xung quanh, nhặt đồ vào hòm, dùng thao tác kéo - thả đồ để vứt vào những chỗ bạn cảm thấy hợp lý.
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits