Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Bạn đang xem » Hell Town (1937) .

Hell Town (1937)

Can Wayne prove he is responsible enough to win the heart of Judy and also outwit the crooked saloon owner? Director: Charles Barton Writers: Stuart Anthony (screenplay), Robert Yost (screenplay) » Stars: John Wayne, Marsha Hunt and Johnny Mack Brown .
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits