Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

Bạn đang xem » Liên kết tải về Office 2010 Muilti Languages .

Liên kết tải về Office 2010 Muilti Languages

Kể từ khi phiên bản Office 2010 RTM được phát hành, một số gói cài đặt đã được cập nhật. Hotfixes và “optional updates” cũng được tích hợp. Trong những trường hợp này sẽ có hai hay nhiều liên kết tải về, tất cả đều được liệt kê ở dưới đây.
Để xác minh tính toàn vẹn của tập tin tải về của bạn, bạn có thể kiểm tra với Microsoft Technet. Bạn sẽ tìm thấy các mã SHA1 và CRC.
Download Microsoft Office 2010 FULL Offline Installer FREE:

Sản phẩmMulti...Multi...Multi...Multi...
Office 2010 Single Image x86X16-32022.exe (cũ)
X17-22495.exe (mới)
X16-32023.exe (cũ)
X17-22429.exe (mới)
X17-53698.exe (mới nhất)
X16-31999.exe (cũ)
X17-22351.exe (mới)
X16-32024.exe (cũ)
X17-22504.exe (mới)
Office 2010 Single Image x64X16-31985.exe (cũ)
X17-22494.exe (mới)
X16-31986.exe (cũ)
X17-22428.exe (mới)
X17-53697.exe (mới nhất)
X16-31962.exe (cũ)
X17-22350.exe (mới)
X16-31987.exe (cũ)
X17-22503.exe (mới)
Office 2010 Standard x86X16-32339.exeX16-32340.exe (cũ)
X17-22442.exe (mới)
X16-32316.exeX16-32341.exe
Office 2010 Standard x64X16-32376.exeX16-32377.exe (cũ)
X17-22443.exe (mới)
X16-32353.exeX16-32378.exe


Office 2010 Professional Plus x86X16-32265.exeX16-32266.exe (cũ)
X17-22432.exe (mới)
X17-53705.exe (mới nhất)
X16-32242.exeX16-32267.exe
Office 2010 Professional Plus x64
X16-32229.exe (cũ)
X17-22431.exe (mới)
X17-53704.exe (mới nhất)
X16-32205.exeX16-32230.exe
Office 2010 Language Pack x86X16-37727.exeX16-37728.exeX16-37687.exeX16-37730.exe
Office 2010 Language Pack x64X16-37663.exeX16-37664.exeX16-37623.exeX16-37665.exe
Access 2010 x86X16-29946.exeX16-29947.exe (cũ)
X17-22415.exe (mới)
X17-53680.exe (mới nhất)
X16-29927.exeX16-29948.exe
Access 2010 x64X16-30261.exeX16-30262.exe (cũ)
X17-22416.exe (mới)
X17-53681.exe (mới nhất)
X16-30239.exeX16-30263.exe
Excel 2010 x86X16-30371.exeX16-30372.exe (cũ)
X17-22419.exe (mới)
X17-53687.exe (mới nhất)
X16-30348.exeX16-30373.exe
Excel 2010 x64X16-30344.exeX16-30345.exe (cũ)
X17-22418.exe (mới)
X17-53686.exe (mới nhất)
X16-30321.exeX16-30346.exe
InfoPath 2010 x86X16-30511.exeX16-30512.exe (cũ)
X17-22422.exe (mới)
X17-53693.exe (mới nhất)
X16-30488.exeX16-30513.exe
InfoPath 2010 x64X16-30474.exeX16-30475.exe (cũ)
X17-22421.exe (mới)
X17-53692.exe (mới nhất)
X16-30451.exeX16-30476.exe
Sharepoint Workspace 2010 x86X16-30966.exeX16-30968.exe (cũ)
X17-53759.exe (mới)
X16-30922.exeX16-30970.exe
Sharepoint Workspace 2010 x64X16-30896.exeX16-30898.exe (cũ)
X17-53758.exe (mới)
X16-30853.exeX16-30900.exe
OneNote 2010 x86X16-32487.exeX16-32488.exe (cũ)
X17-22446.exe (mới)
X17-53723.exe (mới nhất)
X16-32464.exeX16-32489.exe
OneNote 2010 x64X16-32450.exeX16-32451.exe (cũ)
X17-22445.exe (mới)
X17-53722.exe (mới nhất)
X16-32427.exeX16-32452.exe
Outlook 2010 x86X16-32598.exeX16-32599.exe (cũ)
X17-22449.exe (mới)
X17-53729.exe (mới nhất)
X16-32575.exeX16-32600.exe
Outlook 2010 x64X16-32561.exeX16-32562.exe (cũ)
X17-22448.exe (mới)
X17-53728.exe (mới nhất)
X16-32538.exeX16-32563.exe
PowerPoint 2010 x86X16-32709.exeX16-32710.exe (cũ)
X17-22452.exe (mới)
X17-53734.exe (mới nhất)
X16-32686.exeX16-32711.exe
PowerPoint 2010 x64X16-32672.exeX16-32673.exe (cũ)
X17-22451.exe (mới)
X17-53733.exe (mới nhất)
X16-32649.exeX16-32674.exe
Publisher 2010 x86X16-32982.exeX16-32983.exe (cũ)
X17-22461.exe (mới)
X17-53753.exe (mới nhất)
X16-32959.exeX16-32984.exe
Publisher 2010 x64X16-32945.exeX16-32946.exe (cũ)
X17-22460.exe (mới)
X17-53752.exe (mới nhất)
X16-32922.exeX16-32947.exe
Word 2010 x86X16-33174.exeX16-33175.exe (cũ)
X17-22489.exe (mới)
X17-53771.exe (mới nhất)
X16-33151.exeX16-33176.exe
Word 2010 x64X16-33137.exeX16-33138.exe (cũ)
X17-22488.exe (mới)
X17-53770.exe (mới nhất)
X16-33114.exeX16-33139.exe
Project 2010 Standard x86X16-32874.exeX16-32875.exe (cũ)
X17-22455.exe (mới)
X17-53741.exe (mới nhất)
X16-32858.exeX16-32876.exe
Project 2010 Standard x64X16-32847.exeX16-32848.exe (cũ)
X17-22454.exe (mới)
X17-53740.exe (mới nhất)
X16-32831.exeX16-32849.exe
Project 2010 Professional x86X16-32793.exeX16-32794.exe (cũ)
X17-22458.exe (mới)
X17-53747.exe (mới nhất)
X16-32777.exeX16-32795.exe
Project 2010 Professional x64X16-32766.exeX16-32767.exe (cũ)
X17-22457.exe (mới)
X17-53746.exe (mới nhất)
X16-32750.exeX16-32768.exe
Visio 2010 x86X16-33066.exeX16-33067.exe (cũ)
X17-22467.exe (mới)
X17-53765.exe (mới nhất)
X16-33050.exeX16-33068.exe
Visio 2010 x64X16-33039.exeX16-33040.exe (cũ)
X17-22466.exe (mới)
X17-53764.exe (mới nhất)
X16-33023.exeX16-33041.exe
Business Contact Manager 2010 x86X16-56901.exeX16-56902.exeX16-57285.exeX16-56903.exe
Business Contact Manager 2010 x64X16-56936.exeX16-56937.exeX16-56915.exeX16-56938.exe
Lync 2010 x86X17-30114.exeX17-30117.exeX17-30098.exeX17-30116.exe
Lync 2010 x64X17-30153.exeX17-30156.exeX17-30137.exeX17-30155.exe
Office 2010 Home and Student x86 C2RX16-42940.exeX16-42937.exeX16-42936.exeX16-42942.exe
Office 2010 Home and Business x86 C2RX16-57076.exeX16-57077.exeX16-57055.exeX16-57078.exe
Sản phẩmSlovenian
(Slovenia)
Spanish
(Spain)
Swedish
(Sweden)
Thai
(Thailand)
Office 2010 Single Image x86X16-32029.exe (cũ)
X17-22529.exe (mới)
X16-32030.exe (cũ)
X17-22532.exe (mới)
X16-32031.exe (cũ)
X17-22535.exe (mới)
X16-32032.exe (cũ)
X17-22544.exe (mới)
Office 2010 Single Image x64X16-31992.exe (cũ)
X17-22528.exe (mới)
X16-31993.exe (cũ)
X17-22531.exe (mới)
X16-31994.exe (cũ)
X17-22534.exe (mới)
X16-31995.exe (cũ)
X17-22543.exe (mới)
Office 2010 Standard x86
X16-32347.exeX16-32348.exe
Office 2010 Standard x64
X16-32384.exeX16-32384.exe


Office 2010 Professional Plus x86X16-32272.exeX16-32273.exeX16-32274.exeX16-32275.exe
Office 2010 Professional Plus x64X16-32235.exeX16-32236.exeX16-32237.exeX16-32238.exe
Office 2010 Language Pack x86X16-37738.exeX16-37740.exeX16-37741.exeX16-37743.exe
Office 2010 Language Pack x64X16-37673.exeX16-37675.exeX16-37677.exeX16-37679.exe
Access 2010 x86X16-29953.exeX16-29954.exeX16-29955.exeX16-29956.exe
Access 2010 x64X16-30268.exeX16-30269.exeX16-30270.exeX16-30271.exe
Excel 2010 x86X16-30378.exeX16-30379.exeX16-30380.exeX16-30381.exe
Excel 2010 x64X16-30390.exeX16-30391.exeX16-30392.exeX16-30393.exe
InfoPath 2010 x86X16-30518.exeX16-30519.exeX16-30520.exeX16-30521.exe
InfoPath 2010 x64X16-30481.exeX16-30482.exeX16-30483.exeX16-30484.exe
Sharepoint Workspace 2010 x86X16-30980.exeX16-30982.exeX16-30983.exeX16-30985.exe
Sharepoint Workspace 2010 x64X16-30909.exeX16-30911.exeX16-30913.exeX16-30915.exe
OneNote 2010 x86X16-32494.exeX16-32495.exeX16-32496.exeX16-32497.exe
OneNote 2010 x64X16-32457.exeX16-32458.exeX16-32459.exeX16-32460.exe
Outlook 2010 x86X16-32605.exeX16-32606.exeX16-32607.exeX16-32608.exe
Outlook 2010 x64X16-32568.exeX16-32569.exeX16-32570.exeX16-32571.exe
PowerPoint 2010 x86X16-32716.exeX16-32717.exeX16-32718.exeX16-32719.exe
PowerPoint 2010 x64X16-32679.exeX16-32680.exeX16-32681.exeX16-32682.exe
Publisher 2010 x86X16-32989.exeX16-32990.exeX16-32991.exeX16-32992.exe
Publisher 2010 x64X16-32952.exeX16-32953.exeX16-32954.exeX16-32955.exe
Word 2010 x86X16-33181.exeX16-33182.exeX16-33183.exeX16-33184.exe
Word 2010 x64X16-33144.exeX16-33145.exeX16-33146.exeX16-33147.exe
Project 2010 Standard x86X16-32879.exeX16-32880.exeX16-32881.exe
Project 2010 Standard x64X16-32852.exeX16-32853.exeX16-32854.exe
Project 2010 Professional x86X16-32798.exeX16-32799.exeX16-32800.exe
Project 2010 Professional x64X16-32771.exeX16-32772.exeX16-32773.exe
Visio 2010 x86X16-33071.exeX16-33072.exeX16-33073.exe
Visio 2010 x64X16-33044.exeX16-33045.exeX16-33046.exe
Business Contact Manager 2010 x86X16-56908.exeX16-56909.exeX16-56910.exeX16-56911.exe
Business Contact Manager 2010 x64X16-56943.exeX16-56944.exeX16-56945.exeX16-56946.exe
Lync 2010 x86X17-30126.exeX17-30106.exeX17-30119.exeX17-30123.exe
Lync 2010 x64X17-30165.exeX17-30145.exeX17-30158.exeX17-30162.exe
Office 2010 Home and Student x86 C2RX16-42944.exeX16-42930.exeX16-42934.exeX16-42923.exe
Office 2010 Home and Business x86 C2RX16-57083.exeX16-57084.exeX16-57085.exeX16-57086.exe
Office 2010 Professional x86 Beta
X16-19337.exe

Office 2010 Professional x64 Beta
X16-19344.exe

Project 2010 Professional x86 Beta
X16-19377.exe

Project 2010 Professional x64 Beta
X16-19384.exe

Visio 2010 x86 Beta
X16-19358.exe

Visio 2010 x64 Beta
X16-19365.exe

Office 2010 Home and Business x86 C2R Beta
X16-19323.exe

Sản phẩmTurkish
(Turkey)
Ukrainian
(Ukraine)


Office 2010 Single Image x86X16-32033.exe (cũ)
X17-22547.exe (mới)
X16-32034.exe (cũ)
X17-22550.exe (mới)


Office 2010 Single Image x64X16-31996.exe (cũ)
X17-22546.exe (mới)
X16-31997.exe (cũ)
X17-22549.exe (mới)


Office 2010 Standard x86X16-32350.exe


Office 2010 Standard x64X16-32387.exe
Office 2010 Professional Plus x86X16-32276.exeX16-32277.exe

Office 2010 Professional Plus x64X16-32239.exeX16-32240.exe

Office 2010 Language Pack x86X16-37745.exeX16-37746.exe

Office 2010 Language Pack x64X16-37681.exeX16-37683.exe

Access 2010 x86X16-29957.exeX16-29958.exe

Access 2010 x64X16-30272.exeX16-30273.exe

Excel 2010 x86X16-30382.exeX16-30383.exe

Excel 2010 x64X16-30394.exeX16-30395.exe

InfoPath 2010 x86X16-30522.exeX16-30523.exe

InfoPath 2010 x64X16-30485.exeX16-30486.exe

Sharepoint Workspace 2010 x86X16-30987.exeX16-30989.exe

Sharepoint Workspace 2010 x64X16-30917.exeX16-30919.exe

OneNote 2010 x86X16-32498.exeX16-32499.exe

OneNote 2010 x64X16-32461.exeX16-32462.exe

Outlook 2010 x86X16-32609.exeX16-32610.exe

Outlook 2010 x64X16-32572.exeX16-32573.exe

PowerPoint 2010 x86X16-32720.exeX16-32721.exe

PowerPoint 2010 x64X16-32683.exeX16-32684.exe

Publisher 2010 x86X16-32993.exeX16-32994.exe

Publisher 2010 x64X16-32956.exeX16-32957.exe

Word 2010 x86X16-33185.exeX16-33186.exe

Word 2010 x64X16-33148.exeX16-33149.exe

Project 2010 Standard x86X17-08440.exeX16-32883.exe

Project 2010 Standard x64X16-32855.exeX16-32856.exe

Project 2010 Professional x86X16-32801.exeX16-32802.exe

Project 2010 Professional x64X16-32774.exeX16-32775.exe

Visio 2010 x86X16-33074.exeX16-33075.exe

Visio 2010 x64X16-33047.exeX16-33048.exe

Business Contact Manager 2010 x86X16-56912.exeX16-56913.exe

Business Contact Manager 2010 x64X16-56947.exeX16-56948.exe

Lync 2010 x86X17-30124.exeX17-30132.exe

Lync 2010 x64X17-30163.exeX17-30171.exe

Office 2010 Home and Student x86 C2RX17-08443.exeX16-42946.exe

Office 2010 Home and Business x86 C2RX16-57087.exeX16-57088.exe

ản phẩmHindi
(India)
Hungarian
(Hungary)
Italian
(Italy)
Japanese
(Japan)
Office 2010 Single Image x86X16-32014.exe (cũ)
X17-22407.exe (mới)
X16-32015.exe (cũ)
X17-22410.exe (mới)
X16-32016.exe (cũ)
X17-22423.exe (mới)

Office 2010 Single Image x64X16-31977.exe (cũ)
X17-22406.exe (mới)
X16-31978.exe (cũ)
X17-22409.exe (mới)
X16-31979.exe (cũ)
X17-22413.exe (mới)

Office 2010 Home and Student x86


X16-31771.exe
Office 2010 Home and Student x64


X16-31772.exe
Office 2010 Home and Business x86


X16-31223.exe
Office 2010 Home and Business x64


X16-31164.exe
Office 2010 Standard x86
X16-32332.exeX16-32333.exeX16-32334.exe
Office 2010 Standard x64
X16-32369.exeX16-32370.exeX16-32371.exe
Office 2010 Professional x86


X16-31906.exe
Office 2010 Professional x64


X16-31869.exe
Office 2010 Professional Plus x86X16-32257.exeX16-32258.exeX16-32259.exeX16-32260.exe
Office 2010 Professional Plus x64X16-32220.exeX16-32221.exeX16-32222.exeX16-32223.exe
Office 2010 Language Pack x86X16-37713.exeX16-37715.exeX16-37717.exeX16-37718.exe
Office 2010 Language Pack x64X16-37649.exeX16-37651.exeX16-37653.exeX16-37654.exe
Access 2010 x86
X16-29940.exeX16-29941.exeX16-30220.exe
Access 2010 x64
X16-30254.exeX16-30255.exeX16-30256.exe
Excel 2010 x86X16-30363.exeX16-30364.exeX16-30365.exeX16-30366.exe
Excel 2010 x64X16-30336.exeX16-30337.exeX16-30338.exeX16-30339.exe
InfoPath 2010 x86X16-30503.exeX16-30504.exeX16-30505.exeX16-30506.exe
InfoPath 2010 x64X16-30466.exeX16-30467.exeX16-30468.exeX16-30469.exe
Sharepoint Workspace 2010 x86X16-30951.exeX16-30953.exeX16-30955.exeX16-30957.exe
Sharepoint Workspace 2010 x64X16-30881.exeX16-30883.exeX16-30885.exeX16-30887.exe
OneNote 2010 x86X16-32479.exeX16-32480.exeX16-32481.exeX16-32482.exe
OneNote 2010 x64X16-32442.exeX16-32443.exeX16-32444.exeX16-32445.exe
Outlook 2010 x86X16-32590.exeX16-32591.exeX16-32592.exeX16-32593.exe
Outlook 2010 x64X16-32553.exeX16-32554.exeX16-32555.exeX16-32556.exe
PowerPoint 2010 x86X16-32701.exeX16-32702.exeX16-32703.exeX16-32704.exe
PowerPoint 2010 x64X16-32664.exeX16-32665.exeX16-32666.exeX16-32667.exe
Publisher 2010 x86X16-32974.exeX16-32975.exeX16-32976.exeX16-32977.exe
Publisher 2010 x64X16-32937.exeX16-32938.exeX16-32939.exeX16-32940.exe
Word 2010 x86X16-33166.exeX16-33167.exeX16-33168.exeX16-33169.exe
Word 2010 x64X16-33129.exeX16-33130.exeX16-33131.exeX16-33132.exe
Project 2010 Standard x86
X16-32870.exeX16-32871.exeX16-32872.exe
Project 2010 Standard x64
X16-32843.exeX16-32844.exeX16-32845.exe
Project 2010 Professional x86
X16-32789.exeX16-32790.exeX16-32791.exe
Project 2010 Professional x64
X16-32762.exeX16-32763.exeX16-32764.exe
Visio 2010 x86
X16-33062.exeX16-33063.exeX16-33064.exe
Visio 2010 x64
X16-33035.exeX16-33036.exeX16-33037.exe
Business Contact Manager 2010 x86X16-56893.exeX16-56894.exeX16-56895.exeX16-56896.exe
Business Contact Manager 2010 x64X16-56928.exeX16-56929.exeX16-56930.exeX16-56931.exe
Lync 2010 x86X17-30134.exeX17-30110.exeX17-30111.exeX17-30112.exe
Lync 2010 x64X17-30173.exeX17-30149.exeX17-30150.exeX17-30151.exe
Office 2010 Home and Student x86 C2RX16-42925.exeX16-42943.exeX16-42935.exe
Office 2010 Home and Business x86 C2RX16-57068.exeX16-57069.exeX16-57070.exeX16-57071.exe
Office 2010 Professional x86 Beta


X16-19335.exe
Office 2010 Professional x64 Beta


X16-19342.exe
Project 2010 Professional x86 Beta


X16-19375.exe
Project 2010 Professional x64 Beta


X16-19382.exe
Visio 2010 x86 Beta


X16-19356.exe
Visio 2010 x64 Beta


X16-19363.exe
Office 2010 Home and Business x86 C2R Beta


X16-19321.exe
[td]
Sản phẩmKazakh
(Kazakhstan)
Korean
(Republic of Korea)
Latvian
(Latvia)
Lithuanian
(Lithuania)
Office 2010 Single Image x86X16-32018.exe (cũ)
X17-22477.exe (mới)
X16-32019.exe (cũ)
X17-22480.exe (mới)
X16-32020.exe (cũ)
X17-22483.exe (mới)
X16-32021.exe (cũ)
X17-22492.exe (mới)
Office 2010 Single Image x64X16-31981.exe (cũ)
X17-22476.exe (mới)
X16-31982.exe (cũ)
X17-22479.exe (mới)
X16-31983.exe (cũ)
X17-22482.exe (mới)
X16-31984.exe (cũ)
X17-22491.exe (mới)
Office 2010 Standard x86
X16-32336.exe

Office 2010 Standard x64
X16-32373.exe

Office 2010 Professional x86Office 2010 Professional x64Office 2010 Professional Plus x86X16-32261.exeX16-32262.exeX16-32263.exeX16-32264.exe
Office 2010 Professional Plus x64X16-32224.exeX16-32225.exeX16-32226.exeX16-32227.exe
Office 2010 Language Pack x86X16-37720.exeX16-37722.exeX16-37724.exeX16-37725.exe
Office 2010 Language Pack x64X16-37656.exeX16-37657.exeX16-37659.exeX16-37661.exe
Access 2010 x86X16-29942.exeX16-29943.exeX16-29944.exeX16-29945.exe
Access 2010 x64X16-30257.exeX16-30258.exeX16-30259.exeX16-30260.exe
Excel 2010 x86X16-30367.exeX16-30368.exeX16-30369.exeX16-30370.exe
Excel 2010 x64X16-30340.exeX16-30341.exeX16-30342.exeX16-30343.exe
InfoPath 2010 x86X16-30507.exeX16-30508.exeX16-30509.exeX16-30510.exe
InfoPath 2010 x64X16-30470.exeX16-30471.exeX16-30472.exeX16-30473.exe
Sharepoint Workspace 2010 x86X16-30959.exeX16-30960.exeX16-30963.exeX16-30964.exe
Sharepoint Workspace 2010 x64X16-30889.exeX16-30891.exeX16-30892.exeX16-30894.exe
OneNote 2010 x86X16-32483.exeX16-32484.exeX16-32485.exeX16-32486.exe
OneNote 2010 x64X16-32446.exeX16-32447.exeX16-32448.exeX16-32449.exe
Outlook 2010 x86X16-32594.exeX16-32595.exeX16-32596.exeX16-32597.exe
Outlook 2010 x64X16-32557.exeX16-32558.exeX16-32559.exeX16-32560.exe
PowerPoint 2010 x86X16-32705.exeX16-32706.exeX16-32707.exeX16-32708.exe
PowerPoint 2010 x64X16-32668.exeX16-32669.exeX16-32670.exeX16-32671.exe
Publisher 2010 x86X16-32978.exeX16-32979.exeX16-32980.exeX16-32981.exe
Publisher 2010 x64X16-32941.exeX16-32942.exeX16-32943.exeX16-32944.exe
Word 2010 x86X16-33170.exeX16-33171.exeX16-33172.exeX16-33173.exe
Word 2010 x64X16-33133.exeX16-33134.exeX16-33135.exeX16-33136.exe
Project 2010 Standard x86
X16-32873.exe

Project 2010 Standard x64
X16-32846.exe

Project 2010 Professional x86
X16-32792.exe

Project 2010 Professional x64
X16-32765.exe

Visio 2010 x86
X16-33065.exe

Visio 2010 x64
X16-33038.exe

Business Contact Manager 2010 x86X16-56897.exeX16-56898.exeX16-56899.exeX16-56900.exe
Business Contact Manager 2010 x64X16-56932.exeX16-56933.exeX16-56934.exeX16-56935.exe
Lync 2010 x86X17-30135.exeX17-30113.exeX17-30128.exeX17-30129.exe
Lync 2010 x64X17-30174.exeX17-30152.exeX17-30167.exeX17-30168.exe
Office 2010 Home and Student x86 C2RX16-42954.exeX16-42922.exeX16-42951.exeX16-42952.exe
Office 2010 Home and Business x86 C2RX16-57072.exeX16-57073.exeX16-57074.exeX16-57075.exe
Sản phẩmArabic
(Saudi Arabia)
Bulgarian
(Bulgaria)
Chinese, Pan Chinese
(Taiwan, PR China, English/USA)
Chinese, simplified
(PR China)
Office 2010 Single Image x86X16-31998.exe (cũ)
X17-22322.exe (mới)
X16-32000.exe (cũ)
X17-22354.exe (mới)
X17-08421.exe (cũ)
X17-22551.exe (mới)
X16-32001.exe (cũ)
X17-22357.exe (mới)
Office 2010 Single Image x64X16-31961.exe (cũ)
X17-22321.exe (mới)
X16-31963.exe (cũ)
X17-22353.exe (mới)
X17-08470.exe (cũ)
X17-22552.exe (mới)
X16-31964.exe (cũ)
X17-22356.exe (mới)
Office 2010 Standard x86X16-32315.exe

X16-32318.exe
Office 2010 Standard x64X16-32352.exe

X16-32355.exe
Sản phẩmArabic
(Saudi Arabia)
Bulgarian
(Bulgaria)
Chinese, Pan Chinese
(Taiwan, PR China, English/USA)
Chinese, simplified
(PR China)
Office 2010 Professional Plus x86X16-32241.exeX16-32243.exe
X16-32244.exe
Office 2010 Professional Plus x64X16-32204.exeX16-32206.exe
X16-32207.exe
Office 2010 Language Pack x86X16-37685.exeX16-37688.exe
X16-37690.exe
Office 2010 Language Pack x64X16-37621.exeX16-37625.exe
X16-37627.exe
Access 2010 x86X16-29926.exeX16-29928.exe
X16-30205.exe
Access 2010 x64X16-30238.exeX16-30240.exe
X16-30241.exe
Excel 2010 x86X16-30347.exeX16-30349.exe
X16-30350.exe
Excel 2010 x64X16-30320.exeX16-30322.exe
X16-30323.exe
InfoPath 2010 x86X16-30487.exeX16-30489.exe
X16-30490.exe
InfoPath 2010 x64X16-30450.exeX16-30452.exe
X16-30453.exe
Sharepoint Workspace 2010 x86X16-30920.exeX16-30924.exe
X16-30926.exe
Sharepoint Workspace 2010 x64X16-30851.exeX16-30855.exe
X16-30857.exe
OneNote 2010 x86X16-32463.exeX16-32465.exe
X16-32466.exe
OneNote 2010 x64X16-32426.exeX16-32428.exe
X16-32429.exe
Outlook 2010 x86X16-32574.exeX16-32576.exe
X16-32577.exe
Outlook 2010 x64X16-32537.exeX16-32539.exe
X16-32540.exe
PowerPoint 2010 x86X16-32685.exeX16-32687.exe
X16-32688.exe
PowerPoint 2010 x64X16-32648.exeX16-32650.exe
X16-32651.exe
Publisher 2010 x86X16-32958.exeX16-32960.exe
X16-32961.exe
Publisher 2010 x64X16-32921.exeX16-32923.exe
X16-32924.exe
Word 2010 x86X16-33150.exeX16-33152.exe
X16-33153.exe
Word 2010 x64X16-33113.exeX16-33115.exe
X16-33116.exe
Project 2010 Standard x86X16-32857.exe

X16-32859.exe
Project 2010 Standard x64X16-32830.exe

X16-32832.exe
Project 2010 Professional x86X16-32776.exe

X16-32778.exe
Project 2010 Professional x64X16-32749.exe

X16-32751.exe
Visio 2010 x86X16-33049.exe

X16-33051.exe
Visio 2010 x64X16-33022.exe

X16-33024.exe
Business Contact Manager 2010 x86X16-56880.exeX16-57286.exe
X16-57287.exe
Business Contact Manager 2010 x64X16-56914.exeX16-56916.exe
X16-57289.exe
Lync 2010 x86X17-30100.exeX17-30101.exe
X17-30099.exe
Lync 2010 x64X17-30139.exeX17-30140.exe
X17-30138.exe
Office 2010 Home and Student x86 C2RX16-42926.exeX16-42950.exe
X16-42921.exe
Office 2010 Home and Business x86 C2RX16-57054.exeX16-57056.exe
X16-57315.exe
Office 2010 Professional x86 Beta


X16-19338.exe
Office 2010 Professional x64 Beta


X16-19345.exe
Project 2010 Professional x86 Beta


X16-19378.exe
Project 2010 Professional x64 Beta


X16-19385.exe
Visio 2010 x86 Beta


X16-19359.exe
Visio 2010 x64 Beta


X16-19366.exe
Office 2010 Home and Business x86 C2R Beta


X16-19324.exe
[td]
Sản phẩmChinese, traditional
(Taiwan)
Croatian
(Croatia)
Czech
(Czech Republic)
Danish
(Denmark)
Office 2010 Single Image x86X16-32002.exe (cũ)
X17-22360.exe (mới)
X16-32003.exe (cũ)
X17-14286.exe (mới)
X17-22364.exe (mới nhất)
X16-32004.exe (cũ)
X17-22367.exe (mới)
X16-32005.exe (cũ)
X17-22370.exe (mới)
Office 2010 Single Image x64X16-31965.exe (cũ)
X17-22359.exe (mới)
X16-31966.exe (cũ)
X17-14285.exe (mới)
X17-22363.exe (mới nhất)
X16-31967.exe (cũ)
X17-22366.exe (mới)
X16-31968.exe (cũ)
X17-22369.exe (mới)
Office 2010 Standard x86X16-32319.exe
X16-32321.exeX16-32322.exe
Office 2010 Standard x64X16-32356.exe
X16-32358.exeX16-32359.exe


Office 2010 Professional Plus x86X16-32245.exeX16-32246.exe (cũ)
X17-14289.exe (mới)
X16-32247.exeX16-32248.exe
Office 2010 Professional Plus x64X16-32208.exeX16-32209.exeX16-32210.exeX16-32211.exe
Office 2010 Language Pack x86X16-37692.exeX16-37694.exe (cũ)
X17-14311.exe (mới)
X16-37695.exeX16-37697.exe
Office 2010 Language Pack x64X16-37628.exeX16-37630.exe (cũ)
X17-14310.exe (mới)
X16-37632.exeX16-37633.exe
Access 2010 x86X16-30206.exeX16-29929.exe (cũ)
X17-14272.exe (mới)
X16-29930.exeX16-29931.exe
Access 2010 x64X16-30242.exeX16-30243.exe (cũ)
X17-14274.exe (mới)
X16-30244.exeX16-30245.exe
Excel 2010 x86X16-30351.exeX16-30352.exe (cũ)
X17-14277.exe (mới)
X16-30353.exeX16-30354.exe
Excel 2010 x64X16-30324.exeX16-30325.exe (cũ)
X17-14276.exe (mới)
X16-30326.exeX16-30327.exe
InfoPath 2010 x86X16-30491.exeX16-30492.exe (cũ)
X17-14280.exe (mới)
X16-30493.exeX16-30494.exe
InfoPath 2010 x64X16-30454.exeX16-30455.exe (cũ)
X17-14279.exe (mới)
X16-30456.exeX16-30457.exe
Sharepoint Workspace 2010 x86X16-30928.exeX16-30930.exe (cũ)
X17-14283.exe (mới)
X16-30932.exeX16-30934.exe
Sharepoint Workspace 2010 x64X16-30859.exeX16-30861.exe (cũ)
X17-14282.exe (mới)
X16-30862.exeX16-30864.exe
OneNote 2010 x86X16-32467.exeX16-32468.exe (cũ)
X17-14295.exe (mới)
X16-32469.exeX16-32470.exe
OneNote 2010 x64X16-32430.exeX16-32431.exe (cũ)
X17-14294.exe (mới)
X16-32432.exeX16-32433.exe
Outlook 2010 x86X16-32578.exeX16-32579.exe (cũ)
X17-14298.exe (mới)
X16-32580.exeX16-32581.exe
Outlook 2010 x64X16-32541.exeX16-32542.exe (cũ)
X17-14297.exe (mới)
X16-32543.exeX16-32544.exe
PowerPoint 2010 x86X16-32689.exeX16-32690.exe (cũ)
X17-14301.exe (mới)
X16-32691.exeX16-32692.exe
PowerPoint 2010 x64X16-32652.exeX16-32653.exe (cũ)
X17-14300.exe (mới)
X16-32654.exeX16-32655.exe
Publisher 2010 x86X16-32962.exeX16-32963.exe (cũ)
X17-14304.exe (mới)
X16-32964.exeX16-32965.exe
Publisher 2010 x64X16-32925.exeX16-32926.exe (cũ)
X17-14303.exe (mới)
X16-32927.exeX16-32928.exe
Word 2010 x86X16-33154.exeX16-33155.exe (cũ)
X17-14307.exe (mới)
X16-33156.exeX16-33157.exe
Word 2010 x64X16-33117.exeX16-33118.exe (cũ)
X17-14306.exe (mới)
X16-33118.exeX16-33119.exe
Project 2010 Standard x86X16-32860.exe
X16-32861.exeX16-32862.exe
Project 2010 Standard x64X16-32833.exe
X16-32834.exeX16-32835.exe
Project 2010 Professional x86X16-32779.exe
X16-32780.exeX16-32781.exe
Project 2010 Professional x64X16-32752.exe
X16-32753.exeX16-32754.exe
Visio 2010 x86X16-33052.exe
X16-33053.exeX16-33054.exe
Visio 2010 x64X16-33025.exe
X16-33026.exeX16-33027.exe
Business Contact Manager 2010 x86X16-57288.exeX16-56882.exeX16-56883.exeX16-56884.exe
Business Contact Manager 2010 x64X16-57296.exeX16-56917.exeX16-56918.exeX16-56919.exe
Lync 2010 x86X17-30125.exeX17-30131.exeX17-30103.exeX17-30105.exe
Lync 2010 x64X17-30164.exeX17-30170.exeX17-30142.exeX17-30144.exe
Office 2010 Home and Student x86 C2RX16-42920.exeX16-42947.exe (v. 14.0.4763.1021)
X17-14342.exe (v. 14.0.4763.1030)
X16-42941.exeX16-42939.exe
Office 2010 Home and Business x86 C2RX16-57316.exeX16-57057.exe (v. 14.0.4763.1021)
X17-14357.exe (v. 14.0.4763.1030)
X16-57058.exeX16-57059.exe
Sản phẩmDutch
(Netherlands)
English
(USA)
Estonian
(Estonia)
Finnish
(Finland)
Office 2010 Single Image x86X16-32006.exe (cũ)
X17-22372.exe (mới)
X16-32007.exe (cũ)
X17-22376.exe (mới)
X16-32008.exe (cũ)
X17-22379.exe (mới)
X16-32009.exe (cũ)
X17-22382.exe (mới)
Office 2010 Single Image x64X16-31969.exe (cũ)
X17-22371.exe (mới)
X16-31970.exe (cũ)
X17-22375.exe (mới)
X16-31971.exe (cũ)
X17-22378.exe (mới)
X16-31972.exe (cũ)
X17-22381.exe (mới)
Office 2010 Standard x86X16-32323.exeX16-32324.exe
X16-32326.exe
Office 2010 Standard x64X16-32360.exeX16-32361.exe
X16-32363.exe


Office 2010 Professional Plus x86X16-32249.exeX16-32250.exeX16-32251.exeX16-32252.exe
Office 2010 Professional Plus x64X16-32212.exeX16-32213.exeX16-32214.exeX16-32215.exe
Office 2010 Language Pack x86X16-37699.exeX16-37701.exeX16-37703.exeX16-37705.exe
Office 2010 Language Pack x64X16-37635.exeX16-37637.exeX16-37638.exeX16-37640.exe
Access 2010 x86X16-29932.exeX16-29933.exeX16-29934.exeX16-29935.exe
Access 2010 x64X16-30246.exeX16-30247.exeX16-30248.exeX16-30249.exe
Excel 2010 x86X16-30355.exeX16-30356.exeX16-30357.exeX16-30358.exe
Excel 2010 x64X16-30328.exeX16-30329.exeX16-30330.exeX16-30331.exe
InfoPath 2010 x86X16-30495.exeX16-30496.exeX16-30497.exeX16-30498.exe
InfoPath 2010 x64X16-30458.exeX16-30459.exeX16-30460.exeX16-30461.exe
Sharepoint Workspace 2010 x86X16-30936.exeX16-30938.exeX16-30940.exeX16-30942.exe
Sharepoint Workspace 2010 x64X16-30866.exeX16-30868.exeX16-30870.exeX16-30872.exe
OneNote 2010 x86X16-32471.exeX16-32472.exeX16-32473.exeX16-32474.exe
OneNote 2010 x64X16-92849.exeX16-32435.exeX16-32436.exeX16-32437.exe
Outlook 2010 x86X16-32582.exeX16-32583.exeX16-32584.exeX16-32585.exe
Outlook 2010 x64X16-32545.exeX16-32546.exeX16-32547.exeX16-32548.exe
PowerPoint 2010 x86X16-32693.exeX16-32694.exeX16-32695.exeX16-32696.exe
PowerPoint 2010 x64X16-32656.exeX16-32657.exeX16-32658.exeX16-32659.exe
Publisher 2010 x86X16-32966.exeX16-32967.exeX16-32968.exeX16-32969.exe
Publisher 2010 x64X16-32929.exeX16-32930.exeX16-32931.exeX16-32932.exe
Word 2010 x86X16-33158.exeX16-33159.exeX16-33160.exeX16-33161.exe
Word 2010 x64X16-33120.exeX16-33122.exeX16-33123.exeX16-33124.exe
Project 2010 Standard x86X16-32863.exeX16-32864.exe
X16-32865.exe
Project 2010 Standard x64X16-32836.exeX16-32837.exe
X16-32838.exe
Project 2010 Professional x86X16-32782.exeX16-32783.exe
X16-32784.exe
Project 2010 Professional x64X16-32755.exeX16-32756.exe
X16-32757.exe
Visio 2010 x86X16-33055.exeX16-33056.exe
X16-33057.exe
Visio 2010 x64X16-33028.exeX16-33029.exe
X16-33030.exe
Business Contact Manager 2010 x86X16-56885.exeX16-56886.exeX16-56887.exeX16-56888.exe
Business Contact Manager 2010 x64X16-56920.exeX16-56921.exeX16-56922.exeX16-56923.exe
Lync 2010 x86X17-30115.exeX17-30021.exeX17-30127.exeX17-30120.exe
Lync 2010 x64X17-30154.exe
X17-30166.exeX17-30159.exe
Office 2010 Home and Student x86 C2RX16-42933.exeX16-42918.exeX16-42948.exeX16-42938.exe
Office 2010 Home and Business x86 C2RX16-57060.exeX16-57061.exeX16-57062.exeX16-57063.exe
Office 2010 Professional x86 Beta
X16-19332.exe

Office 2010 Professional x64 Beta
X16-19339.exe

Project 2010 Professional x86 Beta
X16-19372.exe

Project 2010 Professional x64 Beta
X16-19379.exe

Visio 2010 x86 Beta
X16-19353.exe

Visio 2010 x64 Beta
X16-19360.exe

Office 2010 Home and Business x86 C2R Beta
X16-19318.exe

[td]
Sản phẩmFrench
(France)
German
(Germany)
Greek
(Greece)
Hebrew
(Israel)
Office 2010 Single Image x86X16-32010.exe (cũ)
X17-22385.exe (mới)
X16-32011.exe (cũ)
X17-22390.exe (mới)
X16-32012.exe (cũ)
X17-22401.exe (mới)
X16-32013.exe (cũ)
X17-22403.exe (mới)
Office 2010 Single Image x64X16-31973.exe (cũ)
X17-22384.exe (mới)
X16-31974.exe (cũ)
X17-22389.exe (mới)
X16-31975.exe (cũ)
X17-22400.exe (mới)
X16-31976.exe (cũ)
X17-22402.exe (mới)
Office 2010 Standard x86X16-32327.exeX16-32328.exeX16-32329.exeX16-32330.exe
Office 2010 Standard x64X16-32364.exeX16-32365.exeX16-32366.exeX16-32367.exe


Office 2010 Professional Plus x86X16-32253.exeX16-32254.exeX16-32255.exeX16-32256.exe
Office 2010 Professional Plus x64X16-32216.exeX16-32217.exeX16-32218.exeX16-32219.exe
Office 2010 Language Pack x86X16-37707.exeX16-37709.exeX16-37710.exeX16-37712.exe
Office 2010 Language Pack x64X16-37642.exeX16-37644.exeX16-37646.exeX16-37647.exe
Access 2010 x86X16-29936.exeX16-29937.exeX16-29938.exeX16-29939.exe
Access 2010 x64X16-30250.exeX16-30251.exeX16-30252.exeX16-30253.exe
Excel 2010 x86X16-30359.exeX16-30360.exeX16-30361.exeX16-30362.exe
Excel 2010 x64X16-30332.exeX16-30333.exeX16-30334.exeX16-30335.exe
InfoPath 2010 x86X16-30499.exeX16-30500.exeX16-30501.exeX16-30502.exe
InfoPath 2010 x64X16-30462.exeX16-30463.exeX16-30464.exeX16-30465.exe
Sharepoint Workspace 2010 x86X16-30944.exeX16-30945.exeX16-30947.exeX16-30949.exe
Sharepoint Workspace 2010 x64X16-30874.exeX16-30876.exeX16-30878.exeX16-30879.exe
OneNote 2010 x86X16-32475.exeX16-32476.exeX16-32477.exeX16-32478.exe
OneNote 2010 x64X16-32438.exeX16-32439.exeX16-32440.exeX16-32441.exe
Outlook 2010 x86X16-32586.exeX16-32587.exeX16-32588.exeX16-32589.exe
Outlook 2010 x64X16-32549.exeX16-32550.exeX16-32551.exeX16-32552.exe
PowerPoint 2010 x86X16-32697.exeX16-32698.exeX16-32699.exeX16-32700.exe
PowerPoint 2010 x64X16-32660.exeX16-32661.exeX16-32662.exeX16-32663.exe
Publisher 2010 x86X16-32970.exeX16-32971.exeX16-32972.exeX16-32973.exe
Publisher 2010 x64X16-32933.exeX16-32934.exeX16-32935.exeX16-32936.exe
Word 2010 x86X16-33162.exeX16-33163.exeX16-33164.exeX16-33165.exe
Word 2010 x64X16-33125.exeX16-33126.exeX16-33127.exeX16-33128.exe
Project 2010 Standard x86X16-32866.exeX16-32867.exeX16-32868.exeX16-32869.exe
Project 2010 Standard x64X16-32839.exeX16-32840.exeX16-32841.exeX16-32842.exe
Project 2010 Professional x86X16-32785.exeX16-32786.exeX16-32787.exeX16-32788.exe
Project 2010 Professional x64X16-32758.exeX16-32759.exeX16-32760.exeX16-32761.exe
Visio 2010 x86X16-33058.exeX16-33059.exeX16-33060.exeX16-33061.exe
Visio 2010 x64X16-33031.exeX16-33032.exeX16-33033.exeX16-33034.exe
Business Contact Manager 2010 x86X16-56889.exeX16-56890.exeX16-56891.exeX16-56892.exe
Business Contact Manager 2010 x64X16-56924.exeX16-56925.exeX16-56926.exeX16-56927.exe
Lync 2010 x86X17-30107.exeX17-30104.exeX17-30108.exeX17-30109.exe
Lync 2010 x64X17-30146.exeX17-30143.exeX17-30147.exeX17-30148.exe
Office 2010 Home and Student x86 C2RX16-42928.exeX16-42929.exeX16-42932.exeX16-42924.exe
Office 2010 Home and Business x86 C2RX16-57064.exeX16-57065.exeX16-57066.exeX16-57067.exe
Office 2010 Professional x86 BetaX16-19333.exeX16-19334.exe

Office 2010 Professional x64 BetaX16-19340.exeX16-19341.exe

Project 2010 Professional x86 BetaX16-19373.exeX16-19374.exe

Project 2010 Professional x64 BetaX16-19380.exeX16-19381.exe

Visio 2010 x86 BetaX16-19354.exeX16-19355.exe

Visio 2010 x64 BetaX16-19361.exeX16-19362.exe

Office 2010 Home and Business x86 C2R BetaX16-19319.exeX16-19320.exe
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits