Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

Bạn đang xem » Kung Fu Arts (1975) .

Kung Fu Arts (1975)

Genres: Action & Adventure Language: English Running time: 1:12:11 Partner rating: YELLOWV Released: 1975 Quality: 480 (DVD equivalent) Cast & Crew Cast GE Kung-Tesong Yu Hon Wang Yu Huang Hsing Shou Lo Lieh Byong Yu Lung Chun-Erh .
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits