Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

Bạn đang xem » Đu dây tử thần .

Đu dây tử thần

1.Introduce:In Hanging Around, achieve goals, you will be enrolled in the gold table, preliminary happens, you'll go to hell. You bet your life on the dangerous gamble with death.Click on the cliffs above the ceiling to throw the rope swing to the other side, when you need to fall quickly press again to continue the swing, otherwise you will quickly fall to the ground yards against. 
2.Hướng dẫn: Trong Hanging Around, đạt được mục tiêu, bạn sẽ được ghi tên vào bảng vàng, sơ xảy, bạn sẽ xuống địa ngục. Bạn đặt cược cuộc đời mình vào ván bài nguy hiểm với thần chết. Nhấn chuột về phía các mỏm đá trên trần nhà để quăng dây đu sang bên kia, khi rơi xuống bạn cũng cần nhanh chóng nhấn thêm lần nữa để tiếp tục đu, nếu không nhanh tay bạn sẽ rơi xuống bãi chông dưới đất.  
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits