Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Thú dữ 6.1 .

Thú dữ 6.1

1.Introduce:Another adventure begins. Meg and SteppenWolf must overcome barriers guards then fled aboard a helicopter.Click image to play the game. Use the arrow keys to move the character, the Space key to interact with objects, to run Shift, Ctrl to short jump, Ctrl and Shift to jump longer, I open that day, T to turn over the items in that day. 
2.Hướng dẫn: Chuyến phiêu lưu khác lại bắt đầu. Meg và SteppenWolf phải vượt qua hàng rào lính canh rồi tẩu thoát trên chiếc trực thăng.Nhấn vào hình để chơi game. Dùng bộ phím mũi tên để di chuyển nhân vật, phím Space để tương tác với đồ vật, Shift để chạy, Ctrl để nhảy ngắn, Ctrl và Shift để nhảy dài, I để mở hòm đồ, T để chuyển qua các đồ vật trong hòm đồ.
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits