Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

Bạn đang xem » Thay đổi key cho MS Office: OfficeKeyRemover1.0.0.4 .

Thay đổi key cho MS Office: OfficeKeyRemover1.0.0.4

  • Chạy Office Key Remover.
  • Chọn phiến bản Office bạn muốn xóa dữ liệu bản quyền
  • Chạy một trong những sản phẩm của Office (như Word, Excel, …)
  • Điền mã sản phẩm khác vào khi Office hỏi.
  • Bạn cần chạy Office Key Remover dưới quyền admin để hoạt động được chính xác.
  • Office Key Remover hiện tại hỗ trợ Office XP, Office 2003, Office 2007 và Office 2010. Nó yêu cầu Microsoft .NET Framework 3.5+ - [ tải nhanh]

 Office Key Remover một công cụ nhỏ giúp gỡ bỏ thông tin bản quyền của Microsoft Office. Thông tin bản quyền được gõ bỏ bao gồm mã key và thông số kích hoạt. Bằng ch gỡ bỏ thông tin bản quyền, Office sẻ hỏi mã key bản quyền mới để kích hoạt lại cho Office, gián tiếp cho phép người dùng thay đổi mã key bản quyền của Microsoft Office.
Tải về tại đây:
Link MF: OfficeKeyRemover1.0.0.4
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits