Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

Bạn đang xem » Tiết kiệm dung lượng với 5 tiện ích Portable online .

Tiết kiệm dung lượng với 5 tiện ích Portable online

1. Trình duyệt web không cần cài đặt: Opera v11.01.1190 Portable:
Link MF:  Opera v11.01.1190 Portable [Free]
 
2. Trình duyệt web không cần cài đặt FFv4.0: Mozilla FireFox v4.0 Portable:
Link MF:  Mozilla FireFox v4.0 Portable

3. Trình Chát không cần cài đặt, Yahoo Messenger v10.0.0.1270 Portable:
Link MF: Yahoo Messenger v10.0.0.1270 Portable 


4. Trình điều khiển máy tính từ xa: TeamViewer 6.0 Build 10418 Portable:
Link MF:  TeamViewer 6.0 Build 10418 Portable

5. Trình từ điển nổi tiếng không cần cài đặt: Babylon Pro v9.0.1 r5 Portable:
Link MF:  Babylon Pro v9.0.1 r5 Portable
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits