Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

Bạn đang xem » Kerish Doctor 2012 4.35 - Sửa chữa lỗi trong hệ thống .

Kerish Doctor 2012 4.35 - Sửa chữa lỗi trong hệ thống

Kerish Doctor có thể giúp bạn sửa chữa bất kỳ vấn đề trong hệ thống của bạn. Sửa chữa lại các phím tắt, làm sạch hệ thống - xóa "thùng rác" và các tập tin không sử dụng, chính xác gỡ bỏ cài đặt thông tin của chương trình, phát hiện các mô-đun phần mềm quảng cáo, liên kết chính xác trong phần Microsoft chia sẻ, phát hiện virus.

Thông tin chính xác về các đối tượng ActiveX/COM , kiểm tra chung của registry, tìm kiếm các phông chữ không hợp lệ và ngăn chặn bị mất thông tin. Kerish Doctor sẽ cố gắng để làm cho máy tính của bạn chạy nhanh hơn.

Trong phiên bản mới: Viết lại để tối ưu hóa tất cả các thuật toán của chương trình Tăng tốc độ làm việc đến 40% Viết lại công cụ chống virus & thêm chữ ký chống virus Viết lại chức năng sao lưu, có thể khôi phục lại bất kỳ thay đổi của chương trình (không có thùng rác và xóa virus) Thiết kế lại vấn đề chi tiết danh sách Một số thay đổi giao diện.

Tải về tại đây:
Link MF:  Kerish Doctor 2012 4.35
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits