Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

Bạn đang xem » Some PDF Image Extract 1.5 - Trích xuất ảnh từ PDF .

Some PDF Image Extract 1.5 - Trích xuất ảnh từ PDF

PDF là định dạng file văn bản phố biến nhất hiện nay trên Internet. Tuy nhiên, khi nhận được 1 file pdf, bạn không thể nào lấy được hình ảnh bên trong. Với phần mềm miễn phí Some PDF Image Extract, việc này có thể thực hiện nhanh chóng và dễ dàng mà chất lượng ảnh không hề giảm.

Hướng dẫn sử dụng:
- Vào chọn biểu tượng tài liệu mở đầu tiên ở hàng chứa các công cụ (hoặc Ctrl+O), chỉ đến đường dẫn của tài liệu PDF cần mở rồi nhấn Open, chương trình hỗ trợ mở nhiều tài liệu PDF cùng một lúc. Hoặc bạn cũng có thể chọn cả thư mục chứa nhiều tài liệu file PDF cùng lúc ở biểu tượng thứ 2 (nhấn Ctrl+D). Nếu muốn xóa bớt file nào bạn đánh dấu vào nó và nhấn vào biểu tượng chữ X màu đỏ.
 
 
- Tiếp theo, đánh dấu vào những tài liệu PDF cần tiến hành trích xuất hình ảnh rồi nhấn nút tam giác màu đen ở phía góc dưới cùng bên trái cho chương trình thực hiện chuyển đổi. Khi đã xong, mặc định chương trình sẽ mở thư mục chứa file trích xuất ra cho bạn, bạn chỉ cần mở thư mục chứa những file đã xuất ra và lấy ảnh mà thôi (mặc định nó để trong thư mục chứa file PDF gốc).
Ngoài ra, nếu muốn điều chỉnh một số tùy chọn cho chương trình bạn chuyển sang cột bên phải với một số tùy chọn như sau:
+ Page Range: lựa chọn khả năng trích xuất file ảnh trong file PDF như tất cả trang hoặc từng trang bạn chọn.
+ Open Result: nó sẽ tự động mở thư mục sau khi trích xuất xong nếu đặt ở lựa chọn Yes.

+ Output Directory: chỉ vị trí lưu ảnh sau khi trích xuất.

+ Output mode: chọn định dạng ảnh sau khi trích xuất.
+ Jpeg Quality và Jpeg Gray Scale: chọn chất lượng ảnh sau khi xuất (chỉ hỗ trợ xuất ảnh định dạng JPEG mà thôi). Dung lượng ảnh và chất lượng ảnh cao hay thấp là phụ thuộc chính vào lựa chọn này.

Tải về tại đây:
Link MF:   Some PDF Image Extract 1.5 và các phần mềm tương tự khác kèm theo.
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits