Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Bạn đang xem » Những tác phẩm Digital-Art của nghệ sĩ USA-Canada .

Những tác phẩm Digital-Art của nghệ sĩ USA-Canada

Những tác phẩm Digital-Art của nghệ sĩ USA-Canada: Gồm: Steve McGhee - 123 Klan - Joshua M. Smith - Jared Nickerson - James White - Jake Souva - Charlene Chua - Bobby Chiu - Mathieu Beaulieu - Aaron Sikstrom :
 
Link Mediefrie, tải toàn bộ ảnh trên:  Digital-Art Forty nine

Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits