Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Bạn đang xem » iCare Format Recovery 4.6.4 - Khôi phục dữ liệu mất mạnh mẽ . , iCare Format Recovery 4.6.4 - Khôi phục dữ liệu mất mạnh mẽ .

iCare Format Recovery 4.6.4 - Khôi phục dữ liệu mất mạnh mẽ

Là một công cụ khôi phục định dạng mạnh mẽ, iCare Format Recovery 4.6.4 có khả năng khôi phục lại các tập tin bị mất sau khi bạn định dạng lại (format) ổ đĩa cứng của bạn, không quan tâm đó là định dạng nhanh (quick format) hay định dạng đầy đủ, hoặc thậm trí là đã định dạng lại nhiều lần liên tiếp. 


iCare Format Recovery 4.6.4 còn có khả năng sửa chữa các vấn đề liên quan đến phân vùng ổ đĩa. Ngoài ra, phần mềm khôi phục dữ liệu này còn có giao diện người dùng dễ sử dụng và không yêu cầu người dùng cần phải có hiểu biết về kỹ thuật để xử lý. 

Yêu cầu hệ thống: Windows 7, Windows Vista, XP, 2000 và Server 2008, 2003, 2000.

 
Link Mediafire:  iCare Format Recovery 4.6.4  - Khôi phục dữ liệu đã mất
Lưu ý: Bạn tải về và nên Active key bản quyền trước ngày 08 tháng 5 năm 2012 .


Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits