Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Bạn đang xem » MS Office Pro Edition 2003 SP3 tích hợp Compatibility Pack (2007) [N] . , MS Office Pro Edition 2003 SP3 tích hợp Compatibility Pack (2007) [N] .

MS Office Pro Edition 2003 SP3 tích hợp Compatibility Pack (2007) [N]

Bộ MS office 2003 sp3 này đã được tích hợp Compatibility Pack for the 2007 Office system để có thể dễ dàng đọc file MS Office 2007. Cập nhật thoải mái, key đã được tích hợp trong quá trình cài đặt. MS Office nguyên gốc bao gồm các thành phần mà MS Office có: Phiên bản  11.0.8313 (Tích hợp Compatibility Pack for the 2007 Office system):Phiên bản Microsoft Office 2003 Service Pack 3 sửa lỗi cho bộ công cụ văn phòng Microsoft Office 2003 vừa được chính thức phát hành, tập trung vá các lỗi bảo mật nguy hiểm bao gồm tất cả các bản vá trước đây. So với danh sách vá lỗi quá dài trong Microsoft Office 2003 Service Pack 3 thì những chức năng mới được bổ sung không đáng là bao nhiêu, bao gồm: hỗ trợ chỉnh sửa một khóa registry để thay đổi số tin nhắn MIME được nhúng đã xử lý trước khi một tin nhắn MIME xuất hiện trong Outlook 2003, kích hoạt và tắt điểm cài đặt cổng COM xác định, cho phép cài đặt các phần bổ sung cho Microsoft Office Access 2003 trên các máy tính sử dụng Windows Vista.

Phiên bản Microsoft Office 2003 Service Pack 3 thực hiện nhiều thay đổi cho Office 2003 như: thiết lập sao lưu nhanh (Fast Save) bị loại bỏ trong Microsoft Word, những mã macro trong các định dạng tập tin Excel cũ được tăng cường bảo mật... Ngoài ra, Microsoft cũng cảnh báo nhiều vấn đề có thể xảy ra sau khi cài đặt Microsoft Office 2003 Service Pack 3, cụ thể là các tập tin Excel 95 có chứa các ứng dụng macro Visual Basic sẽ không thể được mở từ Microsoft Excel 2003, có thể xuất hiện lỗi khi mở hay sao lưu một tập tin, các email đính kèm tập tin có định dạng .gadget sẽ không thể mở được trong Outlook 2003 và kèm theo nhiều vấn đề khác.


Gói dịch vụ này bao gồm các bản cập nhật bảo mật mới và quan trọng. Gói dịch vụ này cũng bao gồm các bản cập nhật đã phát hành trước đây cho Office 2003 có tích hợp hỗ trợ đọc file Office 2007: * Compatibility Pack for the 2007 Office system.
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits