Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Bạn đang xem » Shoppro D.NET - Quản lý kinh doanh billiards (Bida) .

Shoppro D.NET - Quản lý kinh doanh billiards (Bida)

ShopproNetD phần mềm quản lý billiards. Giá bán tính theo loại bàn, khu vực. Tách bill cho nhiều đối tượng chơi trong bàn. Tính kèm dịch vụ khách chơi. Nghiệp vụ chuyển bàn, tách bàn, theo dõi nhân viên và nhiều chức năng khác...

- Giá bán tính theo loại bàn, khu vực.
- Tách bill cho nhiều đối tượng chơi trong bàn.
- Tính kèm dịch vụ khách chơi.
- Nghiệp vụ chuyển bàn, tách bàn, theo dõi nhân viên và nhiều chức năng khác.
- Nhật ký theo dõi chặt chẽ nhân viên quầy.
- Người dùng tự thiết mẫu bill theo ý mình
- Hệ thống an toàn, bí mật, bền bỉ
- Chuyển giao công nghệ dễ dàng, giao diện tiếng việt đơn giản và thân thiện...

1. Quản lý thu ngân:
a. Phân giá từng khu vực, từng thời điểm giá khác nhau
b. Thêm bàn, khu vực tự do không hạn chế
c. Thêm món mới tự do không hạn chế theo từng nhóm hàng, loại món
d. Lập hóa đơn nhanh chóng: lập bàn nhanh bằng phím tắt hay dùng chuột
e. Gộp bàn, tách bàn, chuyển bàn nhanh chóng
f. Tính tiền giờ sử dụng bàn theo ca khác nhau
g. Giảm giá từng món theo thức ăn hay theo thức uống, giảm giá tổng hóa đơn
h. Bổ sung các loại chi phí cho hóa đơn tự do
i. Phí phục vụ, phí phòng lạnh cho hóa đơn
j. Thuế VAT cho hóa đơn
k. Kiểm soát tình trạng bàn trực quan trên màn hình

2. Quản lý người dùng:
a. Người dùng tự thiết kế hóa đơn tùy theo đặc trưng của từng quán
b. Số lượng người dùng không hạn chế
c. Phân quyền chi tiết cho từng người sử dụng
d. Quản lý giảm giá tự động trong khoảng thời gian khai báo trước
e. Quản lý tăng giá tự động trong khoảng thời gian khai báo trước

3. Quản lý đặt bàn:
a. Cập nhật thông tin đặt bàn của khách hàng theo giờ và ngày. Tính trạng bàn được đặt trước hiện thị màu khác với bàn bình thường
b. Quản lý tình trạng bàn đặt trực quan trên màn hình kèm các chức năng thay đội hoặc chuyển đổi cũng như huy đơn đặt bàn.
c. Quản lý tiền đặt cọc khi đặt bàn.

4. Quản lý kết quả kinh doanh:

a. Báo cáo doanh thu:
b. Báo cáo tiền thu theo hóa đơn, theo món, theo bàn, theo ngày, theo tháng, theo nhân viên phục vụ, theo ca, theo từng khu vực
c. In lại hóa đơn đã in hay xem lại hóa đơn có món gì trong đó
d. Báo cáo doanh thu theo khách hàng
e. Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng (lãi, lỗ)
d. Đánh giá tình hình kinh doanh từng món ăn đồ uống (nhiều nhất và ít nhất)

 
Link Mediafire:  Shoppro D.NET - Quản lý kinh doanh billiards (Bida)

Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits