Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Bạn đang xem » Shoppro A - Quản lý kinh doanh Việt Gas, nước ngọt .

Shoppro A - Quản lý kinh doanh Việt Gas, nước ngọt

Shoppro A kinh doanh hàng hóa, quản lý mượn vỏ dùng cho kinh doanh gas, nước giải khát, đại lý bia nước ngọt... có cho mượn và thu hồi vỏ.

Chức năng trong quản lý
- Dùng trong kinh doanh GAS, nước uống... có quản lý vỏ cho mượn.
- Các nghiệp vụ quản lý xuất nhập tồn kho, bán hàng, quản lý thu chi-quỹ và theo dõi công nợ tương tự như shoppro-P basic Tham khảo shoppro-P.

Shoppro-A tích hợp các tính năng rất đặc thù:
  • Chức năng giao hàng có hàng giao và vỏ cho mượn
  • Sau khi giao hàng cập nhật tiền thanh toán với khách hàng
  • Báo cáo tồn vỏ ở các đại lý và báo cáo tồn của chính doanh nghiệp: vỏ và ruột...

Link Mediafire:  Shoppro A - Quản lý kinh doanh Việt Gas, nước ngọt

Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits