Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

Bạn đang xem » YamicSoft Windows 7 Manager 4.1.8 Final - Tối ưu hóa tinh chỉnh Window 7 tăng tốc [N] . , YamicSoft Windows 7 Manager 4.1.8 Final - Tối ưu hóa tinh chỉnh Window 7 tăng tốc [N] .

YamicSoft Windows 7 Manager 4.1.8 Final - Tối ưu hóa tinh chỉnh Window 7 tăng tốc [N]

YamicSoft Windows 7 Manager là một tiện ích tối ưu hóa hệ thống mạnh mẽ dành cho Windows 7. Nó giúp cho hệ thống của bạn chạy nhanh hơn bao giờ hết với độ ổn định, an toàn và làm việc nhanh chóng mang lại hiệu quả cao cho Windows 7. Windows 7 Manager có đầy đủ các chức năng phục vụ cho việc tối ưu hóa, tinh chỉnh và dọn dẹp hệ thống máy tính trong 1 cú click chuột.


Các tính năng chính của  YamicSoft Windows 7 Manager:
1. Thông tin: Xem thông tin chi tiết hệ thống và toàn bộ phần cứng; hiển thị mọi thông tin về các tiến trình và phân luồng đang chạy; Windows 7 Manager cho phép bạn dọn dẹp hệ thống tự động chỉ với một nhấn chuột.

2. Tối ưu: Tinh chỉnh hệ thống nhằm cải thiện tốc độ khởi động và tắt máy; tinh chỉnh phần cứng để tăng tốc và hoạt động hệ thống; Optimize Task Schedule cho phép tắt các tác vụ hệ thống không cần thiết. 

3. Dọn dẹp: Tìm kiếm các tập tin và thư mục chiếm dụng nhiều dung lượng đĩa và hiển thị kết quả dưới dạng biểu đồ; Duplicate Files Finder cho phép quét máy tính để tìm kiếm các tập tin cùng dung lượng, tên hay thời gian chỉnh sửa; Registry Cleaner cho phép dễ dàng kiểm tra registry và sửa chữa các khóa liên kết sai lệch và tự động loại bỏ các khóa không tồn tại; Registry Defrag cho phép tái xây dựng và tái chỉ mục registry nhằm rút ngắn thời gian phản hồi của ứng dụng cùng thời gian truy xuất registry. 

4. Tùy biến: Kiểm soát các thành phần khởi động cùng Windows; tinh chỉnh trình đơn khởi động của Windows 7; chỉnh sửa trình đơn ngữ cảnh; tùy biến màn hình desktop, trình đơn, thanh công cụ cùng các thiết lập cảnh báo; tự động thay đổi hình nền desktop. 

5. Bảo mật: Bạn có thể cải thiện độ bảo mật của desktop, trình đơn, màn hình đăng nhập Windows, cũng như kích hoạt nhiều tính năng tăng tốc hệ thống ẩn, khóa các cập nhật hệ thống cùng các báo cáo lỗi; ẩn và hạn chế truy xuất tới các ổ đĩa, ấn định các ứng dụng nào được thực thi trên máy; mã hóa và xóa sạch tập tin, thay đổi vị trí các thư mục hệ thống; Privacy Protector cho phép bảo vệ sự riêng tư bằng cách xóa sạch các dấu vết sử dụng; tạo đồng thời nhiều mật khẩu ngẫu nhiên. 

6. Kết nối mạng: Tối ưu tốc độ kết nối mạng, quản lý mọi thành phần chia sẻ; tinh chỉnh Internet Explorer dễ dàng và  các tiện ích khác: Hiển thị toàn bộ các tiện ích Windows; trợ giúp bạn tìm kiếm số cài đặt Windows, số đăng kí Office; tắt máy và nhắc nhở bạn tự động.
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits