Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

Bạn đang xem » AIDA64 Extreme Edition 2.80.2300 Final - Kiểm tra, sửa chữa tăng hiệu suất ổ đĩa cứng máy tính .

AIDA64 Extreme Edition 2.80.2300 Final - Kiểm tra, sửa chữa tăng hiệu suất ổ đĩa cứng máy tính

AIDA64 Extreme Edition - Một chương trình tập trung gần như bất kỳ thành phần kiểm tra nào máy tính cá nhân của bạn. Bạn có thể nhận được thông tin nhiều về các phần cứng và phần mềm của hệ thống quan trọng.


AIDA64 được xây dựng để thử nghiệm và hiệu chuẩn hệ thống và các thành phần của máy tính thông qua đó bạn có thể lưu trữ trong các định dạng mong muốn, in ra và xem thử. Sau đó "Test ổn định hệ thống" cho Window để cấu hình lại thời điểm ổn định nhất.
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits