Thứ Bảy, 5 tháng 2, 2011

Bạn đang xem » Bells of San Angelo (1947) .

Bells of San Angelo (1947)

Gridley is mining silver from an old Mexican mine and bringing it into the USA thru a passage into his worthless mine...  » Director: William Witney Writers: Paul Gangelin (story), Sloan Nibley (screenplay) Stars: Roy Rogers, Trigger and Dale Evans .
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits