Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2011

Bạn đang xem » Penny Serenade (1941) .

Penny Serenade (1941)

A couple's big dreams give way to a life full of unexpected sadness and unexpected joy. Director: George Stevens Writers: Martha Cheavens (story), Morrie Ryskind (screenplay) Stars: Cary Grant, Irene Dunne and Beulah Bondi .
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits