Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

Bạn đang xem » 39 Game hay Offline 3D .

39 Game hay Offline 3D

Dưới đây những game có đồ hoa 3D, cực kỳ đẹp và sống động, các bạn tải về và nhập Key chơi Free nhé!
Nội dung cốt truyện game có tính chất lành mạnh, dễ chơi xoay quay công việc bạn đóng vai là người làm vườn, nhân viên bán hàng, người tìm kiếm đồ vật, người giải mã hay 1 thương nhân mua bán,...[ Các bạn nhìn hình đoán nội dung game hen ]
Tất cả tải về với 1 click chuột:
1. Babysitting Mania:
34-Babysitting Mania.jpg
Link Dr: Babysitting Mania

2. Burger Island
33-Burger Island.jpg
Link Dr:Burger Island

3. Fish Tycoon
32-Fish Tycoon.jpg
Link Dr: Fish Tycoon

4. Agatha Christie-Death On The Nile
01-Agatha Christie-Death On The Nile.jpg
Link Dr: Agatha Christie-Death On The Nile

5. Super Granny 3
31-Super Granny 3.jpg
Link Dr: Super Granny 3

6. Kudos Rock Legend
30-Kudos Rock Legend.jpg
Link Dr: Kudos Rock Legend

7. Virtual Villagers 2
29-Virtual Villagers 2.jpg
Link Dr: Virtual Villagers 2

8. Virtual Villagers
28-Virtual Villagers.jpg
Link Dr: Virtual Villagers

9. Tradewinds Legends
27-Tradewinds Legends.jpg
Link Dr: Tradewinds Legends

10. Teddy Factory
26-Teddy Factory.jpg
Link Dr: Teddy Factory

11. Talismania Deluxe
25-Talismania Deluxe.jpg
Link Dr: Talismania Deluxe

12. Sushi Frenzy
24-Sushi Frenzy.jpg
Link Dr: Sushi Frenzy

13. Super Granny 4
23-Super Granny 4.jpg
Link Dr: Super Granny 4

14. Plantasia
22-Plantasia.jpg
Link Dr: Plantasia

15. Paradise Pet Salon
21-Paradise Pet Salon.jpg
Link Dr:Paradise Pet Salon

16. Monopoly SpongeBob
20-Monopoly SpongeBob.jpg
Link Dr: Monopoly

17. Monopoly Here-Now
19-Monopoly Here & Now.jpg
Link Dr: Monopoly Here-Now

18. Monopoly
18-Monopoly.jpg
Link Dr: Monopoly

19. MCF Madame Fate
17-MCF Madame Fate.jpg
Link Dr: MCF Madame Fate

20. Magic Match 2
16-Magic Match 2.jpg
Link Dr: Magic Match 2

21. Jojo's Fashion Show
s Fashion Show.jpg
Link Dr: Jojo's Fashion Show

22. Jewel Quest 2
14-Jewel Quest 2.jpg
Link Dr: Jewel Quest 2

23. Home Sweet Home
13-Home Sweet Home.jpg
Link Dr: Home Sweet Home

24. Gold Miner Vegas
12-Gold Miner Vegas.jpg
Link Dr: Gold Miner Vegas

25. Fashion Craze
11-Fashion Craze.jpg
Link Dr: Fashion Craze

25. Farm Frenzy

10-Farm Frenzy.jpg
Link Dr: Farm Frenzy

26. Family Feud Holiday

09-Family Feud Holiday.jpg
Link Dr: Family Feud Holiday

27. Family Feud 2

08-Family Feud 2.jpg
Link Dr: Family Feud 2

28. Dream Day First Home

07-Dream Day First Home.jpg
Link Dr: Dream Day First Home

29. Dream Chronicles

06-Dream Chronicles.jpg
Link Dr: Dream Chronicles

30. EggSucker [Full]

01_0_eggsucker.jpg
Link MF [Pass: nguyenhoa]: EggSucker [Full]

31. Ranch Rush [Full]

000_Ranch Rush3.png
Link MF [Pass: nguyenhoa]: Ranch Rush [Full]

32. PhotoMania [Full]

0_0PhotoMania.png
Link MF [Pass: nguyenhoa]: PhotoMania [Full]

33. DelicousEmilyTeaGarden [Full]

00_DeliciousEmilyteaGarden2.png
Link MF [Pass: nguyenhoa]: DelicousEmilyTeaGarden [Full]

34. 10Talimans[Full]

00000_10Taliman.png
Link MF [Pass: nguyenhoa]: 10Talimans [Full]

35. Billard Deluxe [Full]

backspinbilliards_billboard_1.jpg
Link MF [Pass: nguyenhoa]: Billard Deluxe [Full]

36. Arctic Quest 2

02-Arctic Quest 2.jpg
Link Dr: Arctic Quest 2

37. Belle's Beauty Boutique

s Beauty Boutique.jpg
Link Dr: Belle's Beauty Boutique

38. Delicious Deluxe 2

05-Delicious Deluxe 2.jpg
Link Dr: Delicious Deluxe 2

39. Kawai [Full]

Kawai.png
Link MF [Pass: nguyenhoa]: Kawai [Full]
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits