Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2011

Bạn đang xem » Chronicles of an Exorcism (2008) .

Chronicles of an Exorcism (2008)

Dựa trên những gì dường như là một trừ tà sự thật, và phong cách phim tài liệu quay, Chronicles of Exorcism một là câu chuyện của hai nhà làm phim nghiệp dư ...
Giám đốc:
Nick G. Miller
Kịch bản:
Matthew Ashford, David Michael Ross
Diễn viên:
Matthew Ashford, Nick G. Miller và Ray W. Keziah
Tải về tại đây:
Link MF: Chronicles of an Exorcism (2008)
Pass: sc.info
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits