Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

Bạn đang xem » The Animal Kingdom (1932) .

The Animal Kingdom (1932)

Tom Collier has had a great relationship with Daisy, but when he decides to marry, it is not Daisy whom he asks... » Director: Edward H. Griffith » Writers: Horace Jackson (screenplay), Philip Barry (play) » Stars: Ann Harding, Leslie Howard and Myrna Loy .
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits