Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2011

Bạn đang xem » Xoá tập tin, thư mục cứng đầu - Unclocker 1.9.1 final .

Xoá tập tin, thư mục cứng đầu - Unclocker 1.9.1 final

Nếu bạn muốn xóa một tập tin và nhận được thông báo lỗi "Cannot delete a file, It is being used by another person or program”, sau đây có một thủ thuật đơn giản để cho bạn có thể loại bỏ thông báo lỗi này. Trên thực tế vấn đề xảy ra khi tập tin mà bạn muốn xóa vẫn còn được sử dụng bởi bất kỳ chương trình. Ngoài thông báo lỗi này, bạn cũng có thể nhận được một thông báo lỗi khác đó là "Không thể xóa file: Truy cập bị từ chối ... vv" lỗi này tích luỹ khi các tập tin vẫn còn trong được đang sử dụng.Nội dung như hình ở trên. - Có một phần mềm rất hữu ích để loại bỏ các thông báo lỗi như trên. Nó cung cấp cách đơn giản và dễ dàng rất để xóa các tập tin mà vẫn hoạt động hoặc được sử dụng bởi bất kỳ chương trình khác. Phần mềm này được gọi là Unlocker.
Tải về tại đây:
Link MF :  Unclocker 1.9.1.rar
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits