Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2011

Bạn đang xem » Becky Sharp (1935)- Phim kinh điển .

Becky Sharp (1935)- Phim kinh điển

Set against the background of the Battle of Waterloo, Becky Sharp is the story of Vanity Fair by Thackeray... » Director: Rouben Mamoulian » Writers: William Makepeace Thackeray (novel), Langdon Mitchell (play) » Stars: Miriam Hopkins, Frances Dee and Cedric Hardwicke.
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits