Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

Bạn đang xem » House 2008 .

House 2008

Two teenage couples traveling across the backwoods of Texas searching for urban legends of serial killers end up as prisoners of a bizarre and sadistic backwater family of serial killers.

Director:

Rob Zombie

Writer:

Rob Zombie

Stars:

Sid Haig, Karen Black and Bill Moseley 
Tải về tại đây:
Link MF: House 2008
Pass: sc.info
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits