Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011

Bạn đang xem » Tạo Logo không cần cài đặt: AAA Logo 2010 v3.1 (Por) .

Tạo Logo không cần cài đặt: AAA Logo 2010 v3.1 (Por)

Nó có rất nhiều logo mẫu có sẵn trông rất chuyên nghiệp để giúp bạn tạo ra các logo một cách dễ dàng. Nó cũng có một bộ sưu tập các đối tượng dành cho việc thiết kế logo khổng lồ với trên 8.500 đối tượng. Tất cả đều được thiết kế bằng các chương trình đồ họa vector. 

Với AAA Logo của bạn có thể tạo ra bất kỳ loại trang web hoặc công việc kinh doanh đồ họa đồ họa cho độ phân giải cao, in ấn. Biểu tượng, biểu ngữ, các nút, các tiêu đề và biểu tượng cho trang web của bạn với màu sắc phong phú, gradients, Shadows và thực hành. Kinh doanh đồ họa chẳng hạn như kinh doanh thẻ, letterheads, áp phích và các doanh nghiệp stationery có thể được thiết kế và in trực tiếp từ AAA Logo hoặc tạo ra các hình ảnh có thể được xuất để sử dụng với các ứng dụng khác.


Sau khi chạy chương trình bạn sẽ có giao diện thư viện của AAA Logo hoặc bấm Esc để tự tao cho mình 1 Logo mới,...

Để tạo 1 hình có sẵn trong thư viện của AAA Logo bạn bấm Ctrl + I hoặc vào Object Menu sau đó click vào New Image … Để tạo chữ bạn có thể bấm Ctrl + T hoặc vào Object Menu sau đó click vào New Text … Với đối tượng Text ta cũng có 5 button để hiệu chỉnh : Text Button : Hiệu chỉnh độ lớn , khỏang cách giữa các chữ , màu chữ , Font chữ Effects Button : Tạo hiệu ứng đường viền hoặc bong cho chữ Gradient Button : Thêm màu cho hình ảnh với 2 màu cùng 1 lúc . Trasnform Button : Xoay chữ hoặc làm cho chữ cuốn tròn lại Color Button : Thêm màu cho chữ . Để thêm các hình ảnh ở ngoài vào , bạn có thể chọn Import Image trong File Menu hoặc Import Custom Bitmap trong Object Menu . Lưu ý là hình ảnh được import từ ngoài vào không  thể hiệu chỉnh được gì cả . 

Tải về tại đây:
Link MF:  AAA Logo 2010 v3.1 Portable
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits