Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

Bạn đang xem » Angel and the Badman (1947)-Phim kinh điển .

Angel and the Badman (1947)-Phim kinh điển

Quirt Evens an all round bad guy is nursed back to health and sought after by Penelope Worth a quaker girl... » Director: James Edward Grant Writer: James Edward Grant Stars: John Wayne, Gail Russell and Harry Carey
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits