Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Bạn đang xem » Đạp xe trên băng .

Đạp xe trên băng

1.Introduce:Each game screen contains different challenges awaiting discovery.use the arrow keys to move and jump over obstacles. 
2.Hướng dẫn: Mỗi màn chơi chứa đựng thách thức khác nhau chờ khám phá.sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy qua các chướng ngại.  
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits