Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Bạn đang xem » Phá gạch kinh dị .

Phá gạch kinh dị

1.Introduce:Mortanoid have identical game play Breakout famous on Nintendo's NES in the early opening up local natural. However, instead of adjustable stands to push the ball pretty pretty fly round out the colored bricks are used Mortanoid back to shoot the skull bones.The game has all 33 players with 3 giant bosses force you to pass. To pass a level, you need to remove all visible on the screen with bullets dancing skulls in all directions of his. God picked up the potion to be playing longer and retain enough energy to confront the enemy. The difficulty of the game will increase gradually with each level. Use your mouse to move the bar to release the left mouse bones and shells.
2.Hướng dẫn: Mortanoid có lối chơi giống hệt với game Breakout nổi tiếng trên dòng máy NES của Nintendo ở thuở khai thiên lập địa. Tuy nhiên, thay vì điều chỉnh thanh đỡ đẩy quả bóng xinh xinh tròn tròn bay lên phá những viên gạch màu thì Mortanoid lại dùng xương để bắn đầu lâu.Game có tất cả 33 phần chơi với 3 con trùm khổng lồ buộc bạn phải vượt qua. Để vượt qua một level, bạn cần xóa bỏ tất cả những gì hiện hữu trên màn hình bằng viên đạn đầu lâu nhảy nhót theo mọi hướng của mình. Nhặt các bình thuốc thần để được chơi lâu hơn và gìn giữ năng lượng để đủ sức đối đầu với kẻ thù. Độ khó của game sẽ tăng dần theo mỗi level. Dùng chuột để di chuyển thanh xương và chuột trái để phóng đạn.  
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits