Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

Bạn đang xem » SuperEasy Video Converter Basic .

SuperEasy Video Converter Basic

SuperEasy Video Converter chuyển đổi các đĩa phim DVD cũng như các tập tin video của hầu hết các định dạng khác nhau sang định dạng phù hợp với thiết bị của bạn. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ download flash video từ Youtube và MyVideo và chuyển đổi chúng sang định dạng yêu cầu không gây lãng phí thời gian của bạn.
 
Để sử dụng được SuperEasy Video Converter bạn không cần phải có bất kỳ kiến thức liên quan đến định dạng được hỗ trợ và đặc điểm của máy nghe nhạc của bạn. Chỉ cần nhập thiết bị, phần mềm sẽ lo phần việc còn lại cho bạn.
Yêu cầu hệ thống
  • Windows XP/Vista
  • Windows Media Player 10 hoặc 11
  • .NET Framework Version 2.0 (sẽ được tự động cài đặt nếu hệ thống của bạn chưa có)
  • 256 MB RAM
  • Tốc độ xử lý Pentium+

Link 1: Ở đây
Link 2: Ở đây
Link 3: Ở đây
Link 4: Ở đây
Link MF [Pass: nguyenhoa]: SuperEasy Video Converter
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits