Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

Bạn đang xem » Adept PDF toEx Convert - Chuyển PDF sang MS Excel .

Adept PDF toEx Convert - Chuyển PDF sang MS Excel

Adept PDF to Excel Converter là một công cụ chuyển đổi giúp bạn chuyển đổi các tập tin PDF sang định dạng Microsoft Excel.

Nó bảo tồn tất cả các dữ liệu cũng như các bố cục và định dạng của tập tin PDF sau khi chuyển đổi.

Do đó nó thực sự dễ dàng cho bạn để thực hiện các phép toán, tái tổ chức lại bảng tính và thay đổi dữ liệu đầu ra cho bảng tính Excel. Adept PDF to Excel Converter là phần mềm “đơn lẻ” và không cần yêu cầu phải cài đặt Microsoft Excel, Adobe Acrobat, hoặc thập chí là cả Acrobat Reader.

Tải về tại đây:
 Link Dr [Pass: nguyenhoa]: Adept PDF to Excel Converter
Link Dr: Adept PDF to Excel Converter
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits