Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Bạn đang xem » The Demon Barber of Fleet Street (1982) .

The Demon Barber of Fleet Street (1982)

Cast Tod Slaughter George Hearn Sweeney Todd Angela Lansbury Nellie Lovett Walter Charles Passerby Spain Logue Birdseller Calvin Remsberg Beadle Ken Jennings Tobias Ragg Directors Terry Hughes Producers Bonnie Burns .
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits