Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

Bạn đang xem » Excel Viewer 2003 - Trình xem nhanh file Excel .

Excel Viewer 2003 - Trình xem nhanh file Excel

Excel Viewer là một Microsoft Office Add-Ins sản phẩm từ microsoft.com.Mở, xem và in bảng tính Excel, ngay cả khi bạn không có Excel cài đặt. tải về này là một thay thế cho Excel Viewer 97 và tất cả các phiên bản Excel Viewer trước.

Với Excel Viewer, bạn có thể mở, xem và in bảng tính Excel, ngay cả khi bạn không có Excel cài đặt. Bạn cũng có thể sao chép dữ liệu từ Excel Viewer cho chương trình khác. Tuy nhiên, bạn không thể chỉnh sửa dữ liệu, lưu một bảng tính, hoặc tạo một workbook mới.
Tải về tại đây:
Link MF [Pass: nguyenhoa]: Excel Viewer 2003
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits