Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

Bạn đang xem » The Four Shaolin Challengers (1977) .

The Four Shaolin Challengers (1977)

Lin Che Jong, a former student of Wong Fei Hung, is a hawker in a small town. Whe he stands up to gangsters from the local crime family... » Director: Hai-feng Wei Writer: Hai-feng Wei (screenplay) Stars: Siu-Lung Leung, Chin-kun Li and Yuan-sheng Huang
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits