Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

Bạn đang xem » Không chiến .

Không chiến

1.Introduce:Players find the exit and collect the coins in the forest against the enemy.Shoot with the left mouse button and use the keyboard up, down, left and right to control the fighter with the propeller is two balloons to avoid bullets and find outlet, end game screen. If not overcome, press R to restart that level. 
2.Hướng dẫn: Người chơi tìm lối ra và thu thập đồng xu trong "rừng" chông của kẻ thù.Bắn bằng chuột trái, sử dụng các phím lên, xuống, trái, phải để điều khiển chiến đấu cơ với cánh quạt là hai quả bóng bay tránh đạn và tìm cửa thoát, kết thúc màn chơi. Nếu không vượt qua, bấm phím R để restart lại level đó.  
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits