Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

Bạn đang xem » Thú dữ 1.2 .

Thú dữ 1.2

1.Introduce:Just exit the ship, who were you in SteppenWolf kidnapped aboriginal groups. Take the mystery away from this village by booting a machine with wood.Use the arrow keys to move the character, the Space key to interact with objects, Ctrl to short jump, Ctrl and Shift to jump long, T to open that day. 
2.Hướng dẫn: Vừa thoát khỏi tàu, những người bạn trong SteppenWolf lại bị nhóm thổ dân bắt cóc. Hãy trốn khỏi khu làng bí ẩn này bằng cách khởi động một cỗ máy bằng gỗ.Dùng bộ phím mũi tên để di chuyển nhân vật, phím Space để tương tác với đồ vật, Ctrl để nhảy ngắn, Ctrl và Shift để nhảy dài, T để mở hòm đồ.  
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits