Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

Bạn đang xem » Vượt ngục .

Vượt ngục

1.Introduce:In two weeks, perform the actions as outlined plans to escape.Hold the left mouse to help the character perform operations to escape. If the police release the mouse.
2.Hướng dẫn: Trong 2 tuần, thực hiện các hành động như kế hoạch đã vạch để vượt ngục. Giữ chuột trái để giúp nhân vật thực hiện các thao tác nhằm vượt ngục. Thả chuột nếu thấy cảnh sát.
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits