Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Ghép quả .

Ghép quả

1.Introduce: In the middle of 4 results will have you use the mouse arrow to move them so that every third point is to eat fruits of the same color.
2.Hướng dẫn: Ở giữa 4 quả sẽ có mũi tên để bạn dùng chuột chuyển chúng sao cho cứ 3 quả cùng màu là ăn điểm.

Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits