Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Hành trình của Joe .

Hành trình của Joe

1.Introduce: 7 floods kill zombies through screen play of the game.move with the keys W, A, S, D, shoot with the left mouse button, press E to switch weapons, space to beat up, quarrel Q switch weapons, shift + left mouse to throw a grenade, press 1, 2 , 3 choices grenades. Click the \u0026quot;new game\u0026quot; to start playing, then select the difficulty: Joke (easy), Deadly (average) or the Apocalypse (hard), K ignored introduction, Os open the control panel, Esc on the main menu.
2.Hướng dẫn: Tiêu diệt lũ zombie qua 7 màn chơi của game.di chuyển bằng các phím W, A, S, D, bắn bằng chuột trái, bấm E để chuyển vũ khí, space để đánh mạnh, Q chuyển vũ khí cãi lộn, shift + chuột trái để ném lựu đạn, bấm 1, 2, 3 lựa chọn lựu đạn. Bấm ô "new game" để bắt đầu chơi, sau đó chọn độ khó: Joke (dễ), Deadly (trung bình) hoặc Apocalypse (khó), K bỏ qua giới thiệu, O mở bảng điều khiển, Esc về menu chính.


Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits