Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Hexonic PDF Split and Merge - Nối các file PDF .

Hexonic PDF Split and Merge - Nối các file PDF

Hexonic PDF Split and Merge cho phép bạn dễ dàng hợp nhất một số lượng không giới hạn các tài liệu PDF thành một tập tin duy nhất, cũng như chia 1 file PDF lớn thành nhiều file PDF nhỏ hơn.
Các tính năng:
-  Hợp nhất một số lượng không giới hạn các tài liệu PDF thành một  tập tin duy nhất.
- Hợp nhất tất cả các trang hay chỉ một số trang được lựa chọn.
- Thêm một hay nhiều trang vào tài liệu PDF có sẵn.
- Thêm Footer và đánh số trang.
- Chia 1 file PDF lớn thành nhiều file PDF nhỏ hơn.
-  Hỗ trợ định dạng JPEG, TIFF, BMP, PNG, GIF.
- Tạo tài liệu PDF từ hình ảnh scan.
- Tạo mật khẩu bảo vệ tài liệu PDF.
- Sử dụng các thông số dòng lệnh /SILENT hoặc / VERYSILENT.
- Hoàn toàn tương thích với Windows XP, Windows Vista và Windows 7.
 Tải về tại đây:
Link MF [Pass: nguyenhoa]: Hexonic PDF Split and Merge
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits