Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Kẻ hủy diệt .

Kẻ hủy diệt

1.Introduce:Please test your dexterity with this killer nhé! Terminator is only a list of substances to destroy the other larger blocks are needed the most reasonable speculation it!Click the picture to break blocks.
2.Hướng dẫn: Hãy thử thách sự khéo léo của bạn với kẻ hủy diệt này nhé! Kẻ hủy diệt chỉ là cái danh thực chất để hủy diệt được khối hình lớn thế kia thì cần phải có những suy đoán hợp lý nhất đấy!Dùng chuột click vào khối hình để phá.  
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits