Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Kiểm tra blog của bạn ở độ phân giải màn hình khác nhau .

Kiểm tra blog của bạn ở độ phân giải màn hình khác nhau

Bạn đã bao giờ biết đến khi người truy cập và bạn đều sử dụng độ phân giải như nhau để duyệt web,  có nghĩa là blog của bạn có thể nhìn đẹp khi bạn xem nó trên máy tính của bạn, nhưng liệu nó có xuất hiện như nhau nếu bạn hoặc người truy cập xem nó từ một máy tính khác nhau? Nếu bạn không biết chắc chắn rằng khi duyệt web ở máy khác lại ảnh hưởng đến sự thay đổi vị trí các thành phần trong blog của bạn hoặc có thể tốt hơn, đặc biệt là ở độ phân giải thấp hơn so với máy tính của bạn. Tuy nhiên, điều này chỉ là chế độ chỉnh thủ công không đem lại mong muốn cho bạn và người truy cập ( 1 điều là blog bạn phải cố định ở 1 độ phân giải thôi, khi kiểm tra trực tuyến để xác định). Để kiểm tra xem blog bạn ở độ phân giải nào là tốt, bạn không phải sử dụng máy tính khác nhau để làm điều này thủ công, vì có thể thay đổi ngoài ý muốn. Mà bạn có thể làm điều này trực tuyến tại địa chỉ ở đây và nhập đường dẫn blog bạn theo hướng dẫn, chọn chế độ có sẵn ở tab trang web hoặc tùy chỉnh để text thử ở độ phân giải nào là tốt, lúc này bạn đã xác định được thì nên khuyến nghị người dùng duyệt theo độ phân giải này.


Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits