Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Ngôi nhà ma .

Ngôi nhà ma

1.Introduce:Curious but afraid, you can times that the house to see firsthand shadows and ghosts trying to escape quickly.Use the mouse to interact with objects. 
2.Hướng dẫn: Tò mò nhưng vẫn sợ, bạn có thể lần vào ngôi nhà ma này để nhìn thấy tận mắt hình bóng con ma rồi phải tìm cách trốn thật nhanh.Dùng chuột để tương tác với đồ vật.
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits