Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » SCHOOL AND FEEDING .

SCHOOL AND FEEDING

1.Introduce: Just type the correct word is delicious: D Do you want to try or not? Just enjoy good food, learning to be literate.Click the letters arranged into words and meaning. 
2.Hướng dẫn: Cứ gõ đúng từ là được ăn ngon :D Bạn có muốn thử hay không nào? Vừa được thưởng thức món ăn ngon, vừa học được chữ.Dùng chuột click vào các chữ và sắp xếp thành từ có nghĩa.
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits